Stand: 29.09.2023 07:21

29.9.2023 Freitag (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag
Abwesende Lehrer Beg (1-6), CA (1-3), Dre (1-6), ES (1-6), Fra (1-6), HHe (1-6), JP (1-6), Kirc (1-6), LS (1-6), MR (1-2), Pen (1-6), Som (3-3), Sön (1-6)
Betroffene Lehrer Bec, CP, Ern, HHe, Ho, IM, Jac, Kar, Ol, Pen, Ro, Som, Ta, Tho

KlasseStundeVertreterRaumfehlende LehrkraftArtWeitere InfosUnterschriftStatistikSchülergruppe
5abc1-6Dre, Pen, Kirc, HHe, Sön Dre, Pen, Kirc, HHe, SönVeranst.Kennenlernfahrt   
6a3JacO14FraVertretung    
6a4JacO14SönVertretung    
6a5CP---CPAusfall    
6a6CP---CPAusfall    
6b2RoO11MRVertretung    
6b3PenO11PenVertretungFrau Osbahr   
7abc3ErnKüchKircVertretung    
7abc3HoSport2CAVertretung    
7abc4SomKüchKircVertretung    
7a5ThoN14PhyPenVertretung    
7a6Pen---PenAusfall    
7b6Bec---BecAusfall    
7c1KarW7PenVertretungDeutsch   
7c2KarW7PenVertretung    

Untis Stundenplan Software